Alle har merket det, hvordan konsentrasjonen plutselig forsvinner, hvor lett man blir forstyrret ikke bare der og da, men av andre prosesser som ”stjeler” energi. Vi kjenner alle til hvor lav konsentrasjon for eksempel barn og ungdom har, og hvor lett det selv er å bli distrahert.

Å holde fokus på den enkelte arbeidsoppgave er en avgjørende faktor for å lykkes. Gjennom våre motivasjonsmoduler tar vi for oss enkle metoder for å utvikle evnen til å holde fokus og konsentrasjon på et høyt nivå. Deltakerne vil få testet sine egenskaper og få utviklet sine evner til å sette sine oppgaver i system. Et system som garantert effektiviserer hverdagen og bidrar til økt lønnsomhet.