Hvordan skal vi lede våre medarbeidere, hvordan skal vi opprettholde deres motivasjon og stimulere til stadig å være nysgjerrig på ukjente territorier? Hvordan kan man som leder sørge for kontinuerlig å utvikle seg selv og sine medarbeidere, slik at de problemene man stadig støter på ikke fortoner seg som problemer men unike muligheter?

Dette er utfordringer som ledere både på mellom – og toppnivå støter på hver eneste dag. Mange ulike modeller er utviklet for å gi svar på disse spørsmålene, samt at det finnes utallige kurs, seminarer og bøker som omhandler temaet. På våre kurs dreier det seg ikke om å utvikle nye teorier eller flotte modeller. Vi setter det enkelte individ i fokus, utvikler individuelle utviklingstrapper, setter teoriene ut i praksis gjennom fysiske øvelser og viser hvordan våre metoder vil gi ønskede resultater. Hensikten er å gi deltakerne inngående kunnskap om hvordan samspillet mellom ulike individer fungerer og optimalisere dette.

Våre lederkurs tar for seg hvordan man kan finne gode løsninger og arbeidsmetoder for disse områdene samt at vi tar for oss prosesser som vil øke samarbeidet mellom ulike avdelinger internt i bedriften, og hvordan man skal synliggjøre og verdsette innsats som bidrar positivt.

Vi setter sammen en kurspakke som passer for din bedrift og dine ledere, enten som et selvstendig kurs eller som en del av kick – off etc. Avhengig av antall deltakere varierer lengden mellom 15-30 timer.