Motivasjon er en av nøklene til fornøyde medarbeidere. Utfordringen for mange bedrifter og ledere er nettopp å få tid til å motivere sine medarbeidere, ta den samtalen man skulle ha tatt, oppmuntre og stimulere til samarbeid kolleger og avdelinger imellom samt klare å se det enkelte individ.

Vår motivasjonsmodul inneholder både teoretiske og praktiske (fysiske) øvelser samt foredrag og individuell coaching. Ved deltakelse på våre modulkurs vil deltakerne ikke bare få økt motivasjon der og da, men opparbeide seg ferdigheter som er unike med hensyn på selvmotivasjon. I tillegg vil vi synliggjøre verdien av å samarbeide med kolleger og andre avdelinger internt i bedriften. Hvert kurs blir skreddersydd i forhold til hva din bedrift har behov for. Kurset kan godt flettes inn som en del av et annet arrangement, eller holdes som en egen modul. Varigheten er alt fra noen få timer til flere dager.